PROIEKTUAK

Enpresa pribatuak eta erakundeak

Sentzibilizazio eta birzikaltzeko tailerra umeekin. 5. Edukiontzia.

Lamiakoko Sistema Unitarioaren Gainezkatzeen Araztegia eraikitzeko proiektuaren prozesu parte-hartzailea.

Herritarren parte-hartzea Gordexolako Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren idazketan.

Herritarren parte-hartzea Oñatiko Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren idazketan.

Prozesu parte-hartzailea Burtzeñako higiezin promozio pribatuan (Barakaldo).

Administrazio publikoa

Altamirako auzoa hobetzen.

Aurrekontu parte-hartzaileak.

San Pedro plazaren estalkia aukeratzeko prozesu parte-hartzailea.

Txakurren jolas-eremuen definizioa.

Herritarren parte-hartzea Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren idazketan.

Gobernu Planaren kontu emate prozesua.

Proiektu estrategikoen lehentasunezko prozesua.

Aurrekontu parte-hartzaileak.

Kale mailan neurriak hartzea Ekimena.

Asistentzia ematea udal kirol konplexu berrirako kirol mahaian.

Asistentzia Waste4think proiektuan

Araututako aparkaleku bat ezartzeko prozesu parte-hartzailea.

Aurrekontu parte-hartzaileak.

Kirol ereduari buruzko hausnarketa estrategikoa.

Aurrekontu parte-hartzaileak.

Aurrekontu parte-hartzaileak.

Partaidetza estrategia globala ezartzea.

Aurrekontu parte-hartzaileak.

Aurrekontu parte-hartzaileak.

Aurrekontu parte-hartzaileak.

Gobernu irekiko Estartegiaen ezarpena.

Herritarren parte-hartzea Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren idazketan.

Gobernu Irekian asistentzia teknikoa.

Udal organoen sozializazio prozesua.

Gardentasuna hobetzeko asistentzia zerbitzua.

Bizkaiko udalerrietan gardentasuna hobetzeko laguntza zerbitzua, Herritarren Parte-hartze Prozesuaren dinamizazioa prozesamendu elektronikoaren (UX) web atarien proiektuarekin lotuta.

Euskadiko soldata-arrakala murrizteko estrategia eta plan operatiboarekin lotutako prozesua.

Gobernu Irekian formakuntza saioak.

Aurrekontu Irekien ezarpenerako asistentzia.

Euskadiko soldata-arrakala murrizteko estrategia eta plan operatiboarekin lotutako prozesua.

EMAITZAK

IREKIDURA handiagoa.

GARDENTASUN handiagoa.

LEGEZKOTASUN handiagoa.

ELKAR ERANTZUKISUNA eta HERRITARRAREN INPLIKAZIOA.

ZERBITZU PUBLIKO hobeagoak.

KUDEAKETAREN ERAGINKORTASUN handiagoa.